FYZIOTRÉNINK


Je určen jak pro ty, kteří absolvovali fyzioterapii ve zdravotnických zařízeních a chtějí dále pracovat na své kondici, tak pro kohokoliv, kdo pohybové obtíže nemá a chce jim předcházet. Naše tělocvična je vybavena tak, abychom byli schopni zatížit Váš pohybový aparát na hranici momentální funkční kapacity a postupně tuto kapacitu zvyšovat. Cílem je vyladit odolnost těla proti pracovním nebo sportovním nárokům a tím významně snížit riziko vzniku bolestivých stavů. Hlavními aspekty společných tréninků jsou kvalita pohybu a adekvátní gradace zátěže. Ve fyziotréninku respektujeme zákonitosti vývojové kineziologie a využíváme konceptu Dynamické neuromuskulární stabilizace prof. Koláře a konceptu Spiraldynamik. Vycházíme z našeho zdravotnického vzdělání, znalosti sportovní přípravy a osobní zkušenosti s výkonnostním sportem.

Všechny typy tréninků nabízíme pro jednotlivce, dvojice nebo malé skupiny. Skupinové lekce rozdělujeme na ženy a muže, dětské skupinky dělíme také dle věku. Cvičení ve skupinách probíhají v počtu maximálně 6 osob z důvodu precizní kontroly techniky pohybu, abychom zajistili maximální zdravotní benefit. Před zahájením skupinového tréninku absolvujete individuální vstupní vyšetření pohybového aparátu, abychom Vás zařadili do vhodné skupiny dle kondice nebo zdravotního omezení.


DNS FIT KID - specifický fyziotrénink pro děti cca 8-13 let. Vhodný pro pravidelně nesportující, u kterých je důležité rozvíjet pohybové schopnosti pro optimální vývoj hybného systému. Stejně tak je tento program velmi důležitý pro organizovaně sportující děti, které potřebují kompenzovat jednostranně zaměřený sport. Hlavním cílem tréninku je snížení rizika vývoje vadného držení těla a bolestivých stavů.

Fyziotrénink sport - pro výkonnostní sportovce od 14 let a dospělé nabízíme kompenzační tréninky strukturované dle typu sportu. Cílem je integrovat optimální dynamickou stabilizaci do sportovního výkonu. Tím redukujeme přetěžování pohybového aparátu, vznik svalových dysbalancí a zlepšujeme výkonnost.

Fyziotrénink - kondiční trénink pro rekreační sportovce i nesportující. Na míru sestavená silově-koordinační a kompenzačně-korektivní pohybová terapie. Zvláštní pozornost je věnována správné aktivaci stabilizačních funkcí a držení těla během celého pohybu. Takto tréninkem zlepšujeme kvalitu řízení pohybu. Ve skupinách seniorů klademe také důraz na zlepšení rovnováhy těla a síly dolních končetin jako prevenci pádů.

Fyziotrénink po porodu - program na zlepšení kondice doplněný nácvikem manipulace s dítětem v každodenních situacích, tzv. handling. Účelem handlingu je podpora správné stimulace pohybového vývoje dítěte.

Klubová konzultace - posouzení kondiční přípravy hráčů/závodníků přímo na dostupném tréninkovém vybavení v klubovém zázemí. Pozornost je zaměřena na volbu cviků, jejich provedení a adekvátnost intenzity zátěže. Cílem je zlepšování výkonnosti a redukce přetížení. Rovněž poskytujeme dohled na optimální regeneraci po úrazech a operacích.