OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Správce osobních údajů: Lucie Doležalová IČO: 88760031 a Lukáš Myšička IČO: 01017365, ul. Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek.

V souvislosti s poskytováním zdravotních služeb jsme povinni o vás shromažďovat osobní údaje, přičemž rozsah shromažďovaných údajů vyplývá z platné právní úpravy. Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje výhradně za účelem vedení zdravotnické dokumentace a zpracování objednávky.

Vaše osobní údaje nebudou sdíleny s třetími stranami a jsou chráněny moderními technologiemi s přístupem osob oprávněných nahlížet do zdravotnické dokumentace podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou v souladu se lhůtami stanovenými v příslušných právních předpisech pro uchovávání zdravotnické dokumentace.

Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, opravu nepřesných údajů, omezení zpracování a v některých případech i jejich vymazání. Pokud budete chtít některého ze svých práv využít, kontaktujte nás telefonicky nebo e-mailem.