SEMINÁŘ


ŠKOLY

Rozvoj správných pohybových návyků v rámci školní tělesné výchovy.

SPORTOVNÍ KLUBY

Optimalizace tréninkové zátěže ve sportu.

FIRMY

Ergonomie pracovního prostředí a hygiena pohybového aparátu na pracovišti.